info@prince.nl / 0166 - 609 590

Al meer dan 35 jaar ontwikkelt, fabriceert en levert Prince Kunststof Infra kunststof verbindingsproducten voor gas en waterleidingen.

Leidingnetwerken kunnen ons voor uitdagende problemen stellen:

  • Gasexplosie door lekkage in de gasleidingen. Kan dat voorkomen worden?
  • Daarnaast zijn steeds meer netbeheerders en leveranciers die zich bezig houden met de transitie van aardgas naar waterstof. De geluiden over H2 als toekomstige energiedrager worden steeds luider. Zowel politiek als netbeheerders moeten met concrete plannen komen. Hoe gaan we veiligheid van de mens garanderen?

De nieuwe ontwikkelingen op de markt zorgen ervoor dat we voor nog meer innovatieve producten zorg moeten gaan dragen. Dat is de reden dat Firma Prince en Firma Delmeco hun krachten willen bundelen met die van hun partners en onderwijsinstellingen om nieuwe oplossingen aan te dragen, voor het voorkomen van de lekkages en monitoren van de conditie van de gasleidingen. Een van die innovaties is lekdetectie tussen leidingverbindingen.

Waarom lekdetectie?
Lekdetectie verhoogt de veiligheid van mens en omgeving. Het borgen van de veiligheid in combinatie met monitoring van de conditie van leidingwerken houdt ons al lange tijd bezig. Lekdetectie sensoren zijn een perfecte tool om te monitoren hoe een systeem functioneert en wanneer men moet optreden om lekkages te voorkomen of de gevolgen van een lekkage gering te houden.