info@prince.nl / 0166 - 609 590

Smart Technology (RIF)

In het kader van ons MVO beleid, het opleiden en aantrekken van technisch personeel, alsmede uit de noodzaak om in het voortraject op innovatieve wijze invulling te kunnen geven aan een technische opleiding, is het voor Prince kunststof infra van eminent belang om te participeren in het RIF project Smart Technology. Wij zien het als een voorrecht dat wij gezamenlijk met Curio en andere werkgevers uit onze regio een innovatieve en toekomstgerichte invulling mogen geven aan de opleiding van technische medewerkers.

Bovenstaande doelstellingen worden bewerkstelligd door deze strategische alliantie ten behoeve van het project Smart Technology West-Brabant, waarin het regionale bedrijfsleven, overheid en Curio samenwerken in het ontwikkelen van onderwijs en het opleiden van studenten. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van hybride leeromgevingen, bedrijfsprojecten die door studenten worden uitgevoerd, het ontwikkelen van het curriculum, gastlessen en bedrijfsbezoeken.