info@prince.nl / 0166 - 609 590

Biologisch afbreekbare verpakking

Onderzoek duurzame verpakking in samenwerking met Kiwa, Green Chemistry Campus en Isiflo

In dit project wil Prince kunststof infra samen met Kiwa, Green Chemistry Campus en Isiflo de haalbaarheid onderzoeken van een innovatieve biobased verpakking voor koppelingen in de water infrastructuur. De deelnemers herkennen en erkennen het toenemende belang van duurzaam en milieubewust opereren niet alleen voor het milieu maar in toenemende mate ook als voorwaarde voor succesvol ondernemen.

De innovatieve biobased verpakking zal niet alleen het voordeel hebben van een veel lagere CO2 footprint. De bedoeling is dat de verpakking na plaatsing kan blijven zitten. Daardoor ontstaan er voordelen bij het plaatsen van de koppelingen. Bij drinkwaterleidingsystemen is het van groot belang dat er geen besmetting plaatsvindt. Als de controle die moet worden uitgevoerd kan worden verminderd leidt dat tot kostenverlaging bij de waterleidingmaatschappij. Daarnaast hoeft er geen verpakking te worden verwijderd en afgevoerd wat ook tot tijd en logistieke voordelen leidt.

Indien succesvol dan kunnen ook andere onderdelen van het drinkwater leidingsysteem innovatief worden verpakt en kan de verpakking ook worden ingezet in de gas infra waar Prince en Isiflo beide ook actief zijn. Kiwa kan haar test en adviesfunctie uitbreiden naar biobased plastics en de Green Chemistry Campus kan de resultaten gebruiken in haar rol als stimulator en versterker van de biobased sector in Zeeland en daarbuiten.

DNWG en Brabant Water zijn observerende partner en zullen actief betrokken worden bij het onderzoek en de resultaten van het project. Het is de bedoeling om het haalbaarheidsproject te laten vervolgen in een demonstratieproject waar de waterleidingmaatschappijen deel van uit zullen maken. Als de verpakking succesvol wordt ontwikkeld dan zullen ze het ook toepassen bij de vervanging van leidingsystemen.