info@prince.nl / 0166 - 609 590

Bekijk PDF -> Doelstellingen en plan van aanpak

Prince Kunststof infra heeft als doel gesteld om in de komende 8 jaar, gemeten vanaf het
referentiejaar 2022 tot en met 2030, onderstaande CO2-reductie te realiseren:
Hoofddoelstelling
PKI wil in 2030 ten opzicht van 2022 de CO2 uitstoot met 8 % reduceren
Bovengenoemde doelstelling is absoluut gesteld.
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 + Business Travel zijn de doelstellingen als volgt:
– Scope 1: 8 % CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2022
– Scope 2: 0,9 % besparing op het gebruik in 2030 ten opzichte van 2033.
Scope 1 maatregelen Ingeschatte reductie Verantwoordelijke Gepland
CV buizen bij voorraad
locatie uitzetten +
Kachel bij afdeling
Logistiek uitzetten
2,5% P. de Boer Q1 2022
Vervangen lease
auto’s naar
elektra/hybride
0,5% C. van Dijke Start vanaf Q3 2023
Hergebruik
restwarmte
spuitgietmachine
2% P. de Boer Q3 2023
Matrijzen koelen met
buitenwater
Nog niet bekend W. Heijboer Start Q1 2024
Scope 2 maatregelen Ingeschatte reductie Verantwoordelijke Gepland
Meer de auto pakken
naar klanten ipv het
vliegtuig + meer
vergaderingen via de
computer
0,9% reductie Directie Start vanaf Q1 2022
Beoogd CO2 reductie komende jaren t.o.v. 2022
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Scope 1 2,5% 1% 5% 1% 1% 0% 1% 1%
Scope 2 0,9% 0,2% 0% 0,2% 0,2% 0% 0% 0%