Innovatie

Door de korte lijnen binnen ons bedrijf kunnen we snel kennis delen: met elkaar, met onze partners en met u. Het resultaat? Bijzonder maatwerk en continue ontwikkeling van innovatieve producten.

De Reno Joint

Een mooi voorbeeld van innovatie is onze Reno Joint koppeling die hulp- en noodwaterleidingen overbodig maakt. Bij het ‘traditioneel’ renoveren of saneren van waterleidingen worden huisaansluitingen gekoppeld en later weer losgekoppeld aan tijdelijke hulp- of noodleidingen. Soms moet een straat meerdere keren opengebroken worden, met alle dure en vervelende consequenties van dien.

DSA 01779

Prince kunststof infra gaat in dit project een innovatief, nieuw product ontwikkelen waarmee de ondergrondse infrastructuur toekomstbestendig gemaakt kan worden. De huidige, verouderde distributienetten van drinkwater en aardgas kennen problemen met verzakkingen en lekkages, vooral bij afsluitbare aftakkingen in het hoofdnet, waar zware gietijzeren afsluiters worden toegepast. Bovendien veroorzaakt de “aardgasloze” toekomst voor Nederland een aardverschuiving in de wereld. Er wordt gezocht naar andere toepassingen voor het enorme aardgasnetwerk in ons land, om een kapitaalvernietiging te voorkomen. Een van de mogelijke toepassingen is om er waterstof als schone energiedrager mee te gaan distribueren. Dan zal er echter wel een oplossing moeten worden gevonden voor de verouderde aftakkingen, de verzakkingen en de lekkages.

Prince kunststof infra wil hierop inspelen en haar positie als leverancier van innovatieve, nieuwe producten voor deze markten verder uitbouwen, door de ontwikkeling van een zeer elegante oplossing in de vorm van de kunststof DSA, de DrieSprongAfsluiter. Deze DSA wordt universeel toepasbaar voor ondergrondse distributie van drinkwater, aardgas en waterstof, omdat dit product een aantal nieuwe technieken en oplossingen in zich verenigt en de kans op verzakking en lekkages minimaliseert en het aardgasleidingnet geschikt kan helpen maken voor waterstof of anderen producten.

De technologie en het product, die in dit project worden ontwikkeld, zijn de basis voor toekomstige producten en kunnen reeds rekenen op warme belangstelling vanuit de markt van drinkwater- en gasdistributiebedrijven, voor wie de DSA een enorme stap vooruit zal betekenen in het reduceren van lekkages, calamiteiten en maintenance kosten. Bovendien opent het nieuwe mogelijkheden voor de aardgasdistributiesector, zoals het transport van waterstof.

Het project sluit hiermee nauw aan bij het programma Maintenance Zuid-Nederland, hoofdlijn 2, Infrastructuur en Utilities, waar “Beheer ondergrondse Infrastructuur” als aandachtsgebied wordt genoemd. Prince kunststof infra is zelf een bedrijf uit de HTSM-sector, waarmee ook de crossover tussen deze twee sectoren een feit is.